Історичне краєзнавство Уманщини

Науково-дослідна лабораторія є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Метою її діяльності є координація зусиль науковців, краєзнавців, аспірантів, магістрантів, здібної студентської молоді щодо вивчення минулого і сьогодення нашого краю, розгортання комплексних краєзнавчих досліджень методом усної історії, пошук та дослідження джерел регіональної історії, підготовка до друку наукових досліджень, проведення культурно-просвітницької роботи тощо.

Лабораторія створена у лютому 2007 року. З того часу її очолює доктор історичних наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.

_DSC7684

Кузнець Тетяна Володимирівна

Завдання лабораторії зумовлені метою її створення і зводяться до такого:

 • співпраця з Уманським краєзнавчим музеєм, ДІАЗ «Стара Умань», краєзнавцями Уманщини щодо координації напрямів та форм історико-краєзнавчої роботи;
 • розгортання пошукової роботи (виявлення історичних джерел, їх дослідження) та створення банку первинної інформації;
 • формування реєстру (картотеки) архівних джерел та бібліографічного каталогу історії Уманщини;
 • наукова обробка краєзнавчого матеріалу та наукове керівництво історико-краєзнавчими дослідженнями;
 • надання допомоги молодим науковцям аспірантам, студентам, членам МАН, які виконують роботи з краєзнавчої тематики;
 • організація та проведення зустрічей студентів історичного факультету з цікавими людьми, провідними вченими, відомими уманчанами;
 • проведення конференцій та інших наукових заходів з оприлюдненням результатів досліджень;
 • рекомендування до друку, рецензування, опонування історико-краєзнавчих досліджень;
 • популяризація історії Уманщини.

Лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини» співпрацює з Всеукраїнською спілкою краєзнавців України з її обласним відділенням, має угоду про співпрацю з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ), з Державним історико-архітектурним заповідником «Стара Умань», з Уманським краєзнавчим музеєм, з школами міста та району.

Форми роботи:

 • проведення щорічних Уманських краєзнавчих читань;
 • проведення регіональної наукової конференції «Історія Уманщини в іменах»;
 • проведення Всеукраїнських наукових конференцій, «круглих столів», зустрічей з провідними вченими, краєзнавцями, цікавими людьми;
 • науковий проект «Сторінки усної історії Уманщини»;
 • презентація монографій, посібників, іншої наукової продукції;
 • видання збірника наукових праць «Регіональні проблеми української історії»;
 • підготовка курсових, кваліфікаційних, дисертаційних робіт з регіональної історії.

Результати роботи:

 • проведено 7 Всеукраїнських та 4 – регіональні конференції, 8 історичних читань;
 • шість збірників наукових праць «Регіональні проблеми української історії»;
 • два збірники «Історія Уманщини в іменах»;
 • у форматі наукового проекту «Сторінки усної історії Уманщини» видрукувано шість томів, що присвячені періоду Другої світової війни, колективізації, повоєнної відбудови, містять розповіді про відомих людей уманських сіл, про остарбайтерів та дітей війни, про сільські школи;
 • 10 монографій з різних проблем регіональної історії;
 • захищено 5 кандидатських і 1 докторська дисертація.

DSC_5289 (1)


Адреса: Науково-дослідна лабораторія «Історичне краєзнавство Уманщини», ауд. 111, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 28, м. Умань, Черкаська область, 20 300.

Тел.: 0973039177.

Один коментар до “Історичне краєзнавство Уманщини”

Коментарі закриті.