«Несуча здатність та деформативність конструкцій будівель і мостів»

45454

 

Керівник школи

Азізов Талят Нуредінович

доктор технічних наук, професор, академік академії будівництва України, член міжнародної асоціації мостовиків IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering), член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій (м. Київ, м. Одеса).

 

Актуальність проблематики: Інтереси членів наукової школи спрямовані на вирішення довготривалих актуальних проблем будівельної галузі. Члени школи отримують наукові результати, що визнаються в Україні та публікуються як в Україні, так і за її межами.

Методологічна основа: У результаті досліджень розроблені методи розрахунку залізобетонних конструкцій різного перерізу з нормальними тріщинами при крученні, методи розрахунку залізобетонних перекриттів та мостів з врахуванням їх просторової роботи. Розроблені конструктивні схеми сейсмобезпечних будинків. Розроблені ефективні збірно-монолітні конструкції, які виготовляються на будівельному майданчику. Це значно підвищує надійність проектування і будівництва названих систем.

Теоретична основа: За час досліджень науковцями школи (з Уманського державного педагогічного університету, Сумського національного аграрного університету, Одеської державної академії будівництва та архітектури) проведені широкі експериментальні та теоретичні дослідження з проблем механіки залізобетонних конструкцій. Паралельно з експериментальними та теоретичними дослідженнями провадиться пошук нових типів залізобетонних конструкцій з підвищеною жорсткістю при крученні.

Завдання наукової школи. Науковці школи досліджують проблеми:

– напружено-деформований стан композитних матеріалів з тріщинами при крученні;

– ефективні конструкції мостів та перекриттів;

– просторова робота мостів та перекриттів;

– сейсмічно безпечні конструкції будівель і споруд.

Наукові напрями досліджень школи:  розроблення теорії апроксимаційних скінчених елементів для рішення задач механіки деформівного твердого тіла; жорсткість та міцність залізобетонних конструкції з нормальними тріщинами при складному напруженому стані.

Інформація про членів наукової школи:

– кандидат технічних наук, доцент Мельник О.В. – доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності УДПУ, автор 22 наукових робіт з напряму діяльності школи, рік захисту – 2012;

– кандидат технічних наук Мельник О.С. – доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями УДПУ, автор 1 монографії, 18 наукових та науково-методичних праць, рік захисту – 2013;

– Орлова О.М. – викладач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності УДПУ, автор 10 наукових та науково-методичних праць; 3 патенти на винахід;

– кандидат технічних наук Срібняк Н.М. – доцент кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету, рік захисту – 2009;

– кандидат технічних наук, доцент Савченко О.С. – доцент кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету;

– кандидат технічних наук Парамонов Д.Ю. – провідний спеціаліст Укргражданпроект, рік захисту – 2012;

– кандидат технічних наук Вільданова Н.Р. – доцент кафедри будівельних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури, рік захисту – 2015;

– кандидат технічних наук Іваницький О.В – заступник голови правління Київмостобуд, рік захисту – 2015.

 Основні досягнення. За результатами досліджень впроваджуються розрахунки залізобетонних елементів при проектуванні об’єктів будівель (міська станція юних техніків, м. Кропивницький, корпус випробування компресорів на майданчику випробувальних стендів ВАТ «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе», м. Суми). Результати робіт використані при розробці національного стандарту України ДСТУ Б В.2.6-156:2010 «Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування» в частині врахування впливу кручення на несучу здатність залізобетонних елементів.

Громадське визнання досягнень представників наукової школи: Азізов Т.Н. нагороджений Почесними грамотами МОН України.

2014, 2016 р. − нагородження Мельника О.С. у номінації «Кращий молодий вчений».

Співпраця з ВНЗ, науковими установами, загальноосвітніми навчальними закладами: представники наукової школи мають тісні зв’язки з ВНЗ України, з державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», проводять апробацію дисертаційних досліджень на базі заводу залізобетонних виробів м. Умань та проектними організаціями України.

За період існування наукової школи підготовлено 9 кандидатів наук; опубліковано 5 монографій; отримано 10 патентів, 4 авторські свідоцтва.