Склад ради


Тягай Ірина Михайлівна – голова РМН УДПУ імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики
i.m.tiagai@gmail.com


Задорожна Олена Михайлівна – секретар РМН УДПУ імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання,
голова РМН природничо-географічного факультету, е-mail: zadoroschnao@ukr.net


Куценко Сергій Володимирович,
доцент кафедри хореографії та художньої культури,
кандидат педагогічних наук, голова РМН факультету мистецтв,
kutsenko.udpu@gmail.com


Прищепа Світлана Михайлівна,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту,
кандидат педагогічних наук,
голова РМН факультету соціальної та психологічної освіти,
svetlana.pryshchepa@gmail.com


Комар Ольга Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов,
голова РМН факультету іноземних мов,
zelenkoolga87@ukr.net


Хрипун Дар‘я Миколаївна,
старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,
кандидат педагогічних наук,
голова РМН факультету дошкільної та спеціальної освіти,
8669838@ukr.net


Корнієнко Тетяна Олександрівна,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
навчально-наукового Інституту економіки та бізнес-освіти
kornienkoto@ukr.net


Лукіна Лія Русланівна,
голова Ради молодих науковців факультету української філології,
викладач-стажист кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури


Козловська Світлана Олександрівна,
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Голова РМН факультету фізичного виховання


Чичук Вадим Миколайович,
Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри професійної освіти та технологій за профіля,
Голова РМН факультету інженерно-педагогічної освіти,
chychuk.v@gmail.com


Резніченко Ірина Геннадіївна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості,
Голова РМН факультету початкової освіти,
rig.ua@ukr.net