Склад ради


Тягай Ірина Михайлівна – голова РМН УДПУ імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики
i.m.tiagai@gmail.com


Задорожна Олена Михайлівна – секретар РМН УДПУ імені Павла Тичини,
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання,
голова РМН природничо-географічного факультету, е-mail: zadoroschnao@ukr.net


Комар Ольга Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов,
голова РМН факультету іноземних мов,
zelenkoolga87@ukr.net


Хрипун Дар‘я Миколаївна,
старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,
кандидат педагогічних наук,
голова РМН факультету дошкільної та спеціальної освіти,
8669838@ukr.net


Корнієнко Тетяна Олександрівна,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
навчально-наукового Інституту економіки та бізнес-освіти
kornienkoto@ukr.net


Лукіна Лія Русланівна,
голова Ради молодих науковців факультету української філології,
викладач-стажист кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури


Козловська Світлана Олександрівна,
викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання,
Голова РМН факультету фізичного виховання


Чичук Вадим Миколайович,
Кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри професійної освіти та технологій за профіля,
Голова РМН факультету інженерно-педагогічної освіти,
chychuk.v@gmail.com


Резніченко Ірина Геннадіївна,
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри виховних технологій та педагогічної творчості,
Голова РМН факультету початкової освіти,
rig.ua@ukr.net


Криворучко Інна Ігорівна

krivoruchkoi43@udpu.edu.ua


 

Толокольнікова Ірина Михайлівна,

Викладач-стажист кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури,

raikoira142@gmail.com


Танасійчук Юлія Миколаївна,

Доктор філософії, викладач кафедри МБОФК,

yuliya.tanasiychuk@udpu.edu.ua


Кривуша Марина Олександрівна,

Викладач-стажист кафедри ТМФВ,

kryvushamo@gmail.com


Моргай Лілія Анатоліївна,

Доктор філософії, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

morgai.liliya@gmail.com


Коблик Віталій Олександрович,

Кандидат педагогічних наук, старший викладач,

v.o.koblyk@udpu.edu.ua


 

Тютя Марина Михайлівна,

Викладач-стажист,

maryna.tiutia@udpu.edu.ua


Коваленко Анатолій Сергійович,

Кандидат педагогічних наук, доцент,

kovalenkonext.as@gmail.com


Шинкарук Анастасія Василівна,

Викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва,

a.v.shynkaruk@udpu.edu.ua

anastasiavas@ukr.net


Сухецька Оксана Валеріївна,

Старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва,

o.v.sukhetska@udpu.edu.ua