Склад ради

1387865713_dsc_1511
Голова Ради молодих науковців
Мельник Олексій Сергійович,
канд. тех. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями
rada.mol.nauk@udpu.edu.ua
тел.: 0637794998,
0986543939
Склад Ради молодих науковців
Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Калиновська Вікторія Вікторівна викладач кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти
Лемещук Марина Анатоліївна аспірант, викладач кафедри спеціальної освіти
Факультет початкової освіти
Шкуренко Олександра Вікторівна викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
Щербак Олександр Валерійович викладач кафедри теорії початкового навчання
Факультет фізичного виховання
Цибульська Вікторія Вікторівна канд. фіз. вих. та спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання
Торбанюк Геннадій Вікторович аспірант, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання
Факультет соціальної та психологічної освіти
Ісаченко Вікторія Павлівна канд. пед. наук, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи
Міщенко Марина Сергіївна старший викладач кафедри психології
Навчально науковий інститут економіки та бізнес-освіти
Курмаєв Петро Юрійович  д. е. н, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки
Побережець Наталія Борисівна викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом
Факультет іноземної мов
Бойчевська Ілона Борисівна канд. пед. наук, викладач кафедри іноземних мов
Шульга Наталія Володимирівна канд. пед. наук, викладач кафедри англійської мови та методики її навчання
Історичний факультет
Скрипник Олена Миколаївна к. і. н., доцент кафедри загальної історії
Чучалін Олександр Петрович викладач кафедри історії культури та методики навчання гуманітарних дисциплін
Природничо-географічний факультет
Люленко Світлана Олександрівна канд. пед. наук, доцент кафедри біології та методики її навчання
Максютов Андрій Олексійович канд. пед. наук, доцент кафедри географії та методики її навчання
Факультет професійної та технологічної освіти
Захаревич Микола Анатолійович канд. пед. наук, викладач кафедри технологічної освіти
Мельник Олексій Сергійович канд. техн. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій, голова РМН
Факультет української філології
Антонова Оксана Ярославівна викладач кафедри української літератури,українознавства та методики її навчання
Хлівна Тетяна Олегівна викладач кафедри української літератури,українознавства та методики її навчання
Факультет мистецтв
Грошовик Ірина Сергіївна викладач кафедри хореографії та художньої культури
Коваленко Анатолій Сергійович викладач кафедри інструментального виконавства
Факультет фізики, математики та інформатики
Діхтяренко Юлія Володимирівна старший викладач кафедри фізики, астрономії та методики її викладання
Стецик Сергій Павлович канд. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання