Про відділ

Одним із шляхів вирішення завдань пріоритетних напрямів розвитку ВНЗ є організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет. Для якісної реалізації цього виду діяльності в структурі університету функціонує редакційний відділ.

фоткsdа
Начальник редакційного відділу
Загоруйко Людмила Олексіївна
o2EjAWkLhN0
Коректор редакційного відділу
Смерецька Ольга Анатоліївна

Редакційний відділ здійснює підготовку до видання збірників наукових праць університету, які входять до переліку фахових видань України.


Адреса: вул. Садова, 2, каб. 207.

Тел: (04744) 4-02-81.

Е-mail: red.viddil@gmail.com