Склад спеціалізованої вченої ради К 74.053.02

 1. Коберник Олександр Миколайович (голова спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 2. Коляда Наталія Миколаївна (заступник голови спеціалізованої вченої ради) – доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.
 3. Ревнюк Наталія Іванівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради) – кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.
 4. Безлюдна Віта Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 5. Бялик Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 6. Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного інституту Національного університету біоресурсів та природокористування України, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 7. Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 8. Білецька Ірина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 9. Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент; декан факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 10. Литвин Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 11. Оржеховська Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 12. Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 13. Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор; вчений секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 14. Гаврилюк Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент; професор кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 15. Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 16. Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, професор, доцент, завідувач кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного інституту Національного університету біоресурсів та природокористування України, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;
 17. Федорченко Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка;
 18. Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти Міжрегіональної Академії управління персоналом, спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка.