Склад спеціалізованої вченої ради Д 74.053.02

  1. Коберник Олександр Миколайович (голова спеціалізованої вченої ради), доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  2. Бялик Оксана Василівна (заступник голови спеціалізованої вченої ради), доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  3. Ревнюк Наталія Іванівна (вчений секретар спеціалізованої вченої ради), кандидат педагогічних наук, доцент; проректор з гуманітарних питань Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  4. Безлюдна Віта Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент; завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  5. Білецька Ірина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  6. Гаврилюк Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент; професор кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  7. Гончар Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут проблем виховання НАПН України, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  8. Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  9. Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор; проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

  10. Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  11. Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, доцент; декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  12. Назаренко Галина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи, Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  13. Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  14. Пустовіт Григорій Петрович, доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри природничо-математичної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  15. Совгіра Світлана Василівна, доктор педагогічних наук, професор; завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  16. Сопівник Руслан Васильович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки гуманітарно-педагогічного інституту Національного університету біоресурсів та природокористування України, спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання;

  17. Шахрай Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу, Інститут проблем виховання НАПН України, 00.07 – теорія і методика виховання;

  18. Яковлєва Вікторія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти, Криворізький державний педагогічний університет, 00.07 – теорія і методика виховання.