Суспільні науки

Факультет соціальної та психологічної освіти
Кафедра психології
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Факультет дошкільної та спеціальної освіти
Кафедра дошкільної освіти
Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Факультет початкової освіти
Кафедра фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі
Кафедра теорії початкового навчання
Кафедра виховних технологій та педагогічної творчості
Факультет фізичного виховання
Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Кафедра спортивних дисциплін
Кафедра методико-біологічних основ фізичної культури
Факультет інженерно-педагогічної освіти
Кафедра професійної освіти та технологій за профілями
Кафедра технологічної освіти
Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Навчально-науковий Інститут економіки та бізнес-освіти
Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки
Кафедра маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Кафедра економіки та соціально-поведінкових наук
Факультет фізики, математики та інформатики
Кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання
Кафедра вищої математики та методики навчання математики
Кафедра інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій