Студентське наукове товариство

1


Студентське наукове товариство Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – це добровільне студентське об’єднання, що сприяє розвитку науки та виникненню інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі університету.

Студентське наукове товариство (СНТ) діє з метою залучення студентів до науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, розвитку й реалізації творчих здібностей студентства.

Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної та заочної форми навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною роботою.

Основними завданнями Студентського наукового товариства є:

  • популяризація наукової діяльності серед студентів університету;
  • організація роботи студентів, заохочення та залучення їх до участі у науковому житті університету;
  • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів університету;
  • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності

студентства з метою формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем.

Функції Студентського наукового товариства:

  • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі;
  • участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
  • підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
  • внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;
  • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів;
  • допомога студентам, що беруть участь у конкурсах, стажуванні, навчанні за кордоном, отриманні стипендій;

Історія СНТ:

Студентське наукове товариство УДПУ імені Павла Тичини засноване у 2010 році. Першою очолила товариство Павлик Марина, студентка факультету української філології. З вересня 2013 року на посаду голови СНТ обрано Сауляк Ларису, студентку IV курсу факультету початкової освіти. У 2015 році наукове товариство очолила Кавун Юлія, студентка ІІІ курсу факультету іноземних мов. У жовтні 2016 року на посаду голови Студентського наукового товариства університету було обрано студентку ІV курсу факультету фізики, математики та інформатики Маслюченко Юлію.