XIV Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих науковців “НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ”

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Частина 1

Програма

Частина 2