Звіти кафедральних тем за 2020 р.

№ п/пДата реєстрації - період звітностіНомерНазваРікКерівник
1.02.01.2009 - 31.12.20200111U007536Формування компетентного вчителя в умовах освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу2020Бойченко Валентина Василівна
2.26-09-2011 - 31.12.20200111U007550Актуальні питання іншомовної філології та лінгвометодики2020Білецька Ірина Олександрівна
3.03-11-2011 - 31.12.20200111U009200Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку освіти в Україні2020Заболотна Оксана Адольфівна
4.26-09-2011 - 31.12.20200111U007543Адаптивна система вивчення іноземної мови в немовному вузі2020Безлюдна Віта Валеріївна
5.26-09-2011 - 31.12.20200111U007527Конструювання змісту навчання іноземних мов на мовному факультеті2020Гембарук Алла Степанівна
6.26-09-2011 - 31.12.20200111U007546Психологічні аспекти формування творчої особистості вчителя, студента, учня2020Сафін Олександр Джамільович
7.26-09-2011 - 31.12.20200111U007535Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України2020Кірдан Олександр Петрович
8.03-11-2011 - 31.12.20200111U009199Інноваційні технології у підготовці вчителя початкової школи2020Комар Ольга Анатоліївна
9.04-02-2015 - 31.12.20200115U000074Фахова підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності2020Комар Ольга Анатоліївна
10.26-09-2011 - 31.12.20200111U007549 Підготовка вчителя до використання новітніх технологій навчання у початковій школі2020Коберник Галина Іванівна
11.26-09-2011 - 31.12.20200111U007530Реалізація сучасних підходів до здійснення виховного процесу у закладах освіти різних рівнів2020Макарчук Вікторія Вікторівна
12.26-09-2011 - 31.12.20200111U007533Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентісного підходу.2020Кушнір Валентина Миколаївни
13.26-09-2011 - 31.12.20200118U000068Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім’ї2020Іщенко Людмила Валентинівна
14.28-01-2016 - 31.12.20200116U000114Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти2020Малишевська Ірина Анатоліївна
15.26-09-2011 - 31.12.20200111U007548Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою2020Гончар Галина Іванівна
16.26-09-2011 - 31.12.20200111U007560Педагогічні умови розвитку рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ2020Пензай Сергій Анатолійович
17.26-09-2011 - 31.12.20200111U007529Формування особистості вчителя фізичного виховання як організатора та вихователя здорового способу життя2020Соколенко Людмила Степанівна
18.26-09-2011 - 31.12.20200111U007559Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва2020Андрощук Людмила Михайлівна
19.23-01-2018 - 31.12.20200115U000071Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ - початок ХХІ століття)2020Калабська Віра Степанівна
20.26-09-2011 - 31.12.20200111U007542Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва2020Сирота Всеволод Маркович
21.26-09-2011 - 31.12.20200111U007541Теоретичні та методичні засади розвитку музичних здібностейт студентів у процесі професійної підготовки2020Семенчук Василь Васильович
22.03-11-2011 - 31.12.20200111U009198Актуальні проблеми історико-педагогічного знання2020Кочубей Тетяна Дмитрівна
23.26-09-2011 - 31.12.20200111U007547Актуальні проблеми соціально-педагогічної теорії та практики2020Коляда Наталія Миколаївна