Гербарій

Створення нового наукового підрозділу УДПУ імені Павла Тичини

З метою вивчення різноманіття флори України та виявлення тенденцій його змін; здійснення інвентаризації ресурсів флори України; збереження гербарних фондів (в першу чергу типового матеріалу та історично важливих колекцій); забезпечення викладачів і студентів природничо-географічного факультету матеріалами для наукових досліджень у вересні 2013 року було створено в структурі природничо-географічного факультету нового наукового підрозділу під назвою «Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини».
Відповідальним за збереження і розширення колекції гербарних зразків флори України та науковим куратором підрозділу призначено кандидата біологічних наук, доцента кафедри біології та методики її навчання Чорну Г.А.

1
Чорна Галина Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент, науковий куратор Гербарію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Основними колекторами є доценти М.Д. Бутило, Г.А. Чорна та студенти УДПУ, гербарні збори яких визначені названими викладачами ботаніки. Зараз Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини налічує близько 15 000 гербарних аркушів судинних рослин. У п’яти окремих відсіках дерев’яних гербарних шаф зберігається 1 471 г.з. із 164 родин Magnoliophyta флори України. Цей гербарій опрацьовано та описано в рукописному каталозі доцентом Марією Дем’янівною Бутило (1937–2009 рр.).

Фондосховище Гербарію УДПУ
Фондосховище Гербарію УДПУ

Колекції рослин флори України Колекції рослин флори України Колекції рослин флори України Колекції рослин флори України Колекції рослин флори України

Колекції рослин флори України

Зараз Гербарій має не лише значну меморіальну цінність. Зразки матеріалу допомагають викладачам природничо-географічного факультету в науково-дослідній діяльності під час написання дисертацій біологічного спрямування. Під час викладання курсів «Ботаніка» та «Систематика рослин» засушені екземпляри рослин використовуються студентами для кращого засвоєння нового матеріалу.

Положення про гербарій
Каталог рослин
Наказ про створення Гербарію