Положення

1.

Положення про студентські олімпіади Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

2.

Положення про проведення конкурсного відбору проектів та виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

3.

Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

4.

Положення про відділ наукового та науково-технічного розвитку

5.

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

6.

Положення про науково-дослідну роботу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

7.

Положення про конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

8.

Положення про Раду молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

9.

Положення про редакційну комісію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

10.

Положення про студентське наукове товариство Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

11.

Положення про наукову школу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

12.

Положення про попередній розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

13.

Положення про конкурс «Кращий молодий науковець УДПУ»

14.

Положення про конкурс «Кращий студент науковець УДПУ»

15.

Положення про академічну мобільність педагогічних і науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

16.

Положення про науково-дослідну лабораторію «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти»

17.

Положення про науково-методичний центр професійного розвитку викладачів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

18.

Положення про Науково-технічну раду університету (нова редакція)

19.

Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри

20.

Положення про регіональний центр Малої академії наук

21.

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

22.

Положення про навчально-наукову агробіостанцію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

23.

Положення про курси з навчання польської мови Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

24.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

25.

Положення про науково-дослідну лабораторію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

26.

Положення про студентське проектно-технологічне бюро Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

27.

Положення про основні показники визначення загального рейтингу науково-педагогічних працівників

28.

Положення про науково-дослідний центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

29.

Положення про музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

30.

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

31.

Положення про наукові програми підготовки докторів наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

32.

Індивідуальний план здобувача вищої освіти ступеня “доктор наук”

33.

Положення про наукові фахові видання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини