Положення

1.

Положення про студентські олімпіади Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

2.

Положення про студентський науковий гурток та проблемну групу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

3.

Положення про відділ наукового та науково-технічного розвитку

4.

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

5.

Положення про конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

6.

Положення про Раду молодих науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

7.

Положення про студентське наукове товариство Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

8.

Положення про наукову школу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

9.

Положення про попередній розгляд дисертації на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

10.

Положення про конкурс «Кращий молодий науковець УДПУ»

11.

Положення про конкурс «Кращий студент науковець УДПУ»

12.

Положення про Науково-технічну раду університету (нова редакція)

13.

Положення про студентські професійні творчі конкурси, турніри

14.

Положення про регіональний центр Малої академії наук

15.

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

16.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

17.

Положення про науково-дослідну лабораторію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

18.

Положення про науково-дослідний центр Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

19.

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

20.

Положення про наукові програми підготовки докторів наук в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

21.

Індивідуальний план здобувача вищої освіти ступеня “доктор наук”

22.

Положення про наукові фахові видання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

23.

Тимчасове положення про інституційний репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

24.

Положення про порядок виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

25.

Положення про проведення конкурсного відбору науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету в Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини