Вітаємо редакційну колегію наукового видання «Психологічний журнал»

Наукове фахове видання «Психологічний журнал», засновником якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (Наказ № 582 від 24.04.2024 р.), спеціальність: 053 Психологія.
Вітаємо редакційну колегію видання за якісну роботу, високий рівень публікацій, підвищення показників та іміджу університету. Бажаємо подальших успіхів та розвитку журналу!