Наукові школи

«Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії в загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах»

«Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність, перспективи»

«Актуальні проблеми соціального виховання в теорії та історії педагогіки»

«Екологія, охорона навколишнього середовища: освіта, наука, практика»

«Інноваційна стратегія в системі управління національною економікою»

«Механіко-математичне моделювання процесів початкового руйнування деформівних твердих тіл»

«Несуча здатність та деформативність  конструкцій будівель і мостів»

«Педагогіка соціалізації дітей та молоді»

«В.О. Сухомлинський і педагогіка ХХІ століття»

«Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській початковій школі»

«Проблеми українознавства в освітньому просторі України»

«Регіональні проблеми української історії»

«Теорія, історія і практика застосування проектної технології у середній та вищій школі»