24 квітня 2024 року відбулося відкриття II туру ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальної та економічної інклюзії у 2023–2024 н.р.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має високу честь проводити II етап ІІ туру цього Всеукраїнського студентських наукових робіт із соціальної та економічної інклюзії у 2023–2024 н.р.

Склад галузевої конкурсної комісії:

Голова галузевої конкурсної комісії:

Безлюдний О. І., доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Конкурс проходить за 5 галузевими напрямами:

Голова галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Соціальна інклюзія»:

Коляда Н.М., доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Секретар галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Соціальна інклюзія»

Ісаченко В.П., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Соціальна інклюзія»:

 1. Балахтар В.В., доктор психологічних наук, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
 2. Петренко О.Б., доктор педагогічних наук, професор, Рівненський державний гуманітарний університет.
 3. Сейко Н.А., доктор педагогічних наук, професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
 4. Федорченко Т.Є., доктор педагогічних наук, професор, Інститут проблем виховання НАПН України.

Склад галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Економічна інклюзія»:

Голова галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Економічна інклюзія»:

Шаповалова Т.В., кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка».

Секретар галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом за тематичним напрямом «Економічна інклюзія»:

Матрос О. О., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Економічна інклюзія»:

 1. Вінницька О.А., кандидат економічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 2. Бєлова І.О., кандидат економічних наук доцент, Черкаський державний технологічний університет.
 3. Кирилюк І.М., кандидат економічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 4. Чвертко Л.А., кандидат економічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 5. Кузнець А.М., начальник відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.
 6. Журавель Я.В., доктор юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Склад галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзія в умовах війни та повоєнного відновлення»:

Голова галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзія в умовах війни та повоєнного відновлення»:

Слозанська Г.І., доктор педагогічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Секретар галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзія в умовах війни та повоєнного відновлення»:

Скочко М.О., доктор філософії з соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзія в умовах війни та повоєнного відновлення»:

 1. Албул І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 2. Каркач А.В., доктор філософії з соціальної роботи, начальник Управління соціального захисту населення Подільської районної ради у м. Полтаві.
 3. Семигіна Т.В., доктор політичних наук, професор, Національне агентство кваліфікацій.
 4. Швець В.В., координатор Центру ветеранського розвитку.
 5. Комар Т.М., доктор психологогічних наук, професор, завідувач кафедри психології Хмельницького національного університету.

Склад галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзивний туризм»:

Голова галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзивний туризм»:

Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Серетар галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзивний туризм»:

Войтовська А.І., доктор філософії з соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Інклюзивний туризм»:

 1. Балдинюк О.Д., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 2. Капустян Н.І., представник Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю в Черкаській обласній державній адміністрації.
 3. Масенко Н.В., КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи».
 4. Саранча І.Г., кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, голова правління громадської організації «Паросток».

Склад галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Безбар’єрний простір в Україні»:

Голова галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Безбар’єрний простір в Україні»:

Кучер Г.М., кандидат педагогічних наук, Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради.

Секретар галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Безбар’єрний простір в Україні»:

Гончар І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Члени галузевої конкурсної комісії за тематичним напрямом «Безбар’єрний простір в Україні»:

 1. Гнатюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; керівник Інклюзивно-освітнього хабу «Черкащани».
 2. Коношенко Н.Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».
 3. Кочубей Т.Д., доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 4. Осетрова О.О., доктор філософських наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
 5. Роєнко С.О., кандидат педагогічних наук, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
 6. Корнещук В.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Національного університету «Одеська політехніка».

Відповідальний секретар Конкурсу – Лілія Анатоліївна Моргай, доктор філософії, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Привітала учасників Конкурсу проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор Годованюк Т.Л.

Від студентської молоді привітала учасників голова Наукового товариства студентів та аспірантів факультету соціальної та психологічної освіти Анна Лисенко.

Про свою участь в Конкурсі заявили 182 учасника, представники  національних, педагогічних, економічних, аграрних та  технічних ЗВО України, з яких 47 учасників ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальної та економічної інклюзії.

Список ЗВО:

 1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 2. Миколаївський національний аграрний університет
 3. Черкаський державний технологічний університет
 4. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко
 5. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 6. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
 7. Вінницький національний технічний університет
 8. «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької області
 9. Білоцерківський національний аграрний університет
 10. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної ради
 11. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу
 12. Луцький національний технологічний університет
 13. Національна академія Національної гвардії України м.Харків
 14. Рівненський державний гуманітарний університет
 15. КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
 16. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
 17. Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка
 18. Фаховий коледж «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка
 19. Львівський національний університет імені Івана Франка
 20. Національний університет «Одеська політехніка»
 21. Національний університет фізичного виховання і спорту м. Київ
 22. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
 23. Сумський державний університет
 24. Ужгородський національний університет
 25. Хмельницький національний університет
 26. Миколаївський національний аграрний університет
 27. Уманський національний університет садівництва
 28. Запорізький національний університет
 29. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
 30. Херсонський державний аграрно-економічний університет м. Кропивницький
 31. Ужгородський національний університет
 32. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 33. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби
 34. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
 35. Державний торговельно-економічний університет
 36. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 37. Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя
 38. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 39. Херсонський державний університет
 40. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 41. Вінницький національний аграрний університет
 42. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 43. Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 44. ПВН «Європейський університет, Академія WSB Польща»
 45. Національний університет цивільного захисту України м. Харків
 46. Чернівецький національний університет Юрія Федьковича
 47. Національний університет Львівська політехніка
 48. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 49. Національний авіаційний університет м.Київ
 50. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Підсумки конкурсу будуть підведенні за результатами додавання оцінки за І етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціальної та економічної інклюзії (100 балів – максимально можлива оцінка) та оцінки за виступ на відеоконференції (50 балів – максимально можлива оцінка).

Бажаємо успіхів конкурсантам!

Підведення підсумків відбудеться 25 квітня 2024 року о 11.00 год.