Запрошуємо до публікації у науковому виданні “Психологічний журнал”

Шановні колеги! Запрошуємо до публікації у черговому номері наукового видання «Психологічний журнал». До друку приймаються статті докторів наук,
кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, магістрантів,
здобувачів наукових ступенів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та
займаються науковою діяльністю зі спеціальності 053 «Психологія».

Термін подачі статей до журналу – до 1 жовтня 2022 року; до 1 травня 2023 року.

Вимоги до оформлення статті розміщені на сайті журналу: http://journals.uran.ua.

Контактна особа: Гриньова Наталія В’ячеславівна
(тел.: +380-063-578-74-30).

E-mail: psiholudpu@ukr.net, grineva-n@ukr.net

Публікація статей у науковому журналі “Уманська старовина”

Шановні колеги!
Науковий журнал «Уманська старовина» продовжує приймати статті до випуску № 9 з актуальних питань всесвітньої історії, історії України, історичного краєзнавства, методики викладання історичних дисциплін, історіографії та історичного джерелознавства, енциклопедистики в історії.
Оформлені згідно з вимогами (див. http://usj.udpu.edu.ua/) матеріали приймаються до 31 травня 2022 року.
Публікація наукового журналу буде здійснена до кінця червня 2022 року.

Контактні особи:
професор Тетяна Кузнець (тел. +380973039177).
доцент Ольга Скус (тел.+380972705923).
E-mail: umanska.starovyna@ukr.net

“Порівняльно-педагогічні студії”. Статті категорії “Б”

Шановні дослідники освіти, редакційна колегія часопису «Порівняльно-педагогічні студії» запрошує до публікування наукових праць!

 

 

 

 

Продовжити читання ““Порівняльно-педагогічні студії”. Статті категорії “Б””

Публікація у журналі «Філологічний часопис» (категорія «Б»)

Редакція наукового журналу «Філологічний часопис» (категорія «Б») здійснює набір статей та запрошує Вас до публікації!

У нашому журналі Ви зможете надрукувати оригінальні наукові доробки з мовознавства та літературознавства, зокрема статті й повідомлення, словникові матеріали (наприклад, з діалектології, ономастики та ін.), рецензії на монографії, збірники статей і матеріалів конференцій, журнали, словники, що раніше не були опубліковані й надіслані в редакції інших журналів. Мова публікацій – усі слов’янські, англійська, німецька, угорська, румунська.

Журнал виходить двічі на рік – у травні та листопаді.

Статті надсилайте на адресу dvv2812@ukr.net або через сайт журналу (http://fch.udpu.edu.ua/). Черговий випуск формуємо зі статей, що отримали дві позитивні рецензії (рецензування – подвійне «сліпе»).