Cемінари та тренінги 2014

 


п/п
Назва НТЗ Інформаційний лист Телефон, факс, e-mail Термін проведення
1 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи
«Нові технології в підготовці вчителя за новими державними стандартами початкової загальної освіти»

Українська

тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr
м. Умань,
11 лютого
2 Регіональний науково методичний семінар для науковців, практичних працівників, студентів
«Cтановлення професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної та корекційної освіти в умовах сьогодення»
тел. (04744)3-45-33,
95-3321553;
e-mail:
lesjakarnaukh@rambler.ru
м. Умань,
12 лютого
3 Науково-практичний семінар «Використання вільного програмного забезпечення в загальноосвітніх навчальних закладах»

Українська

Російська

Англійська

тел. (04744)5-31-62;
e-mail:
informatika-IKT@ukr.net
м. Умань,
18 лютого
4 Науково-методичний семінар викладачів «Шевченко і географія» тел.050-5462253; е-mail: kozak_i_v@ukr.net м. Умань,
26 лютого
5 Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти в Україні»

 Українська

тел. (04744)-3-45-33,
093-2255113;
e-mail:
marina_bevzyuk@mail.ru
м. Умань,
27 лютого
6 Регіональний науково-методичний семінар «Синергетика рідної мови як вияв людського духу
( за Ф. С. Бацевичем)»

 Українська

Російська

Англійська

тел. 097-2634803;
e-mail:
lab-314@mail.ru
м. Умань,
27 лютого
7 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Сучасні проблеми гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів»

Українська

Російська

тел.096-57149;
e-mail boichenko.v@gmail.com
м. Умань,
28 лютого
8 Уманські краєзнавчі читання
«Уманщина в роки війни»

Українська

Російська

тел. (04744)3-40-44;
e-mail: history_uman@ukr.net
м. Умань,
14 березня
9 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні стратегії хореографічної освіти» тел. 067-8109298;
e-mail: androshchyk@mail.ru
м. Умань,
18 березня
10 IV Регіональний науково-методичний семінар
«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»

Українська

Російська

тел. 067-7394116;
e-mail:
alirvol@i.ua
м. Умань,
20 березня
11 Всеукраїнський науково-методичний семінар
«Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації»
(для магістрантів, молодих науковців та викладачів ВНЗ)

Українська

Російська

тел. 096-1653655;
e-mail:
natulya.gulko@mail.ru
м. Умань,
21 березня
12 Науково-практичний семінар присвячений Всесвітньому Дню Боротьби з туберкульозом

Українська

Російська

тел. 050-521498;
e-mail: YliyaGumenna@mail.ru
м. Умань,
24 березня
13 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи м. Умані та району «Ефективні педагогічні умови удосконалення неперервної початкової освіти» м. Умань,
26-27 березня
14 II Всеукраїнський науково методичний семінар для науковців, практичних працівників, студентів
«Формування освітніх компетенцій дитини: проблеми, розвиток, супровід»

Українська

Російська 

тел. (04744)3-45-33;
e-mail:
kaf-tmdo@mail.ru
м. Умань,
27 березня
15 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Проблеми професійної підготовки студентів-філологів» (засвоєння лінгвістичної та лінгводидактичної термінології)

Українська

тел. (04744)3-78-96,
097-5253023;
e-mail:
ira2010vladimirovna@mail.ru
м. Умань,
27 березня
16 ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти»

Українська

Російська

Англійська

тел.093-6457878,
096-9635893,
050-1887492;
е-mail: psiholudpu@mail.ru
o-demchuk@mail.ru
м. Умань,
27 березня
17 Регіональний науково-методичний семінар «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» тел.093-9943264
e-mail:
pobirchenko@bk.net
м. Умань,
15 травня
18 Семінар присвячений Всесвітньому Дню здоров’я тел.050-521498,
097-8780117;
e-mail: YliyaGumenna@mail.ru
м. Умань,
4 квітня
19 Всеукраїнський науково-практичний семінар-марафон
«Управління навчальними закладами: теорія і практики»

Українська

Російська

тел. 096-3111580;
e-mail:
kirdan_olena@ukr.net
м. Умань,
4 квітня
20 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи «Вивчення освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі за новими Державними стандартами початкової загальної освіти»

Українська

тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr.net
м. Умань,
8 квітня
21 II Всеукраїнський науково методичний семінар для науковців, практичних працівників, студентів
«Психолого педагогічний супровід гармонійного розвитку дитини в загальноосвітніх закладах»

Українська

Російська 

тел. (04744)3-45-33;
e-mail:
kaf-tmdo@mail.ru
м. Умань,
17 квітня
22 Регіональний науково-методичний семінар «Формування читацької компетенції учнів основної та старшої школи»

Українська

Російська

Англійська

тел. 096-8087704;
e-mail:
lab-314@mail.ru
м. Умань,
18 квітня
23 Науково-практичний семінар «Методична підтримка навчальних дисциплін інформативного циклу для організації самостійної роботи студентів» тел. (04744)5-31-62;
e-mail:
informatika-IKT@ukr.net
м. Умань,
24 квітня
24 Регіональний науково-методичний семінар «Українські народні художні промисли як засіб національно-патріотичного виховання молодого покоління»
(в рамках проведення фестивалю народної творчості)
тел.093-9943264;
e-mail: pobirchenko@bk.net
м. Умань,
22 травня
25 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи «Нетрадиційні форми роботи при підготовці вчителя початкової школи»

Українська

тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr.net
м. Умань,
23 травня
26 Регіональний Науково-методичний семінар «Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи»

Українська

Російська

тел.063-6720177;
e-mail:
m_pchela@inbox.ru
м. Умань,
5 червня
27 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи»

Українська

тел. (04744)3-05-88,
098-8247374;
e-mail:
kaf_svit.lit@mal.ru
м. Умань,
24-25 жовтня
28 Науково-методичний семінар
«Методика викладання дисципліни: «Основи педагогічної майстерності»
тел. 093-5056103;
e-mail: dobrudenAV@mail.ru
м. Умань,
29 жовтня
29 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи «Організація роботи вчителя у сільській малокомплектній школі в умовах впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти» тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr.net
м. Умань,
31 жовтня
30 Науково-методичний семінар «Використання інформаційних технологій вчителями-предметниками у процесі підготовки навчальних матеріалів» тел. 8(04744) 5-31-62;
e-mail:informatika-ikt@ukr.net
м. Умань,
29 листопада
31 Науково-методичний семінар для вчителів початкової школи «Організація творчої роботи з молодшими школярами на уроках у початковій школі»

Українська

тел. 063-0498928;
e-mail:
fakam110@ukr.net
м. Умань,
17 грудня
 32 Всеукраїнський науково-методичний тренінг “Особливості застосування сучасних технологій навчання у ВНЗ” (54 год)  тел. 099-530-67-54
e-mail:
dydaktyka@rombler.ru
 29-31 січня 2014 року
33 міжрегіональномий науково-практичний семінар
«Актуальні питання ступеневої підготовки фахівців профільної освіти»
Українська тел.068-8171927;
e-mail: httudpu@rambler.ru
м. Умань,
5 березня