Конференції – 2018

 

№ п\п Назва конференції, що відповідає проблематиці заходу (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти) Інформаційний лист Відповідальна особа Термін проведення (число, місяць, рік)
1 Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» Українська
Російська
Англійська
Відп.: ст. викл. Денисюк Ірина Анатоліївна,
Тел: +380973409696, E-mail: prlingv@ukr.net
20-21.02.
2018 р.
2 Друга Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» Українська
Російська
Англійська
Відп.: д. пед. н., проф.
Осадченко Інна Іванівна,
Тел.:
+380965592159,
E-mail:
osadchenkoinna1@gmail.com
20-21.04.
2018 р.
3 Міжнародна науково-практична конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» Українська
Російська
Англійська
Відп.: к. філол. н., доц. Розгон Валентина Володимирівна,
Тел.:
+380975253023,
E-mail: ukrmova.metod@ukr.net
03-04.05.
2018 р.
4 Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» Українська
Польська
Відп.: к. і. н., проф., Сокирська Владилена Володимирівна,
Тел.:
+380978395626
Е-mail:
vlada.sokirskaya@ukr.net
22-23.05.
2018 р.
5 Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні
тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг”
Українська
Російська
Відп.: к. псих. н., доц. Ольховецький Сергій Миколайович,
Тел.: +380938729750,
E-mail:  hova@ua.fm
31.05.
2018 р.
6  ІІ Всеукраїнські читання
«Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів»,
Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Кравченко Оксана Олексіївна,
Тел.: +З80984216444,
Е-mail: Okskravchenko@ukr.net
19.04.
2018 р.
7 Міжнародна інтернет-конференція «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст» Українська
Російська
Англійська
Відп.: к.п.н., доц.
Бондарук Яна Володимирівна,
Тел.:
+380969593731,
Е-mail: bondaruk.yana@ukr.net
28.08.
2018 р.
8 Четверта Міжнародна науково- практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» Українська
Російська
Англійська
Відп.: д. пед. н., проф.  Осадченко Інна Іванівна,
Тел.:
+380965592159,
E-mail:
osadchenkomna1@gmail.com
11-12.10.
2018 р.
9 I Міжнародна науково- практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» Українська
Російська
Англійська
Відп.: к. п. н., доц. Калабська Віра Степанівна,
Тел.:
+380637902229,
E-mail:
veravera@meta.ua;
к. мист. Пиж’янова Наталія Володимирівна,
Тел.
+380681976977,
E-mail:
pyzhianova@gmail.com
18-19.10.
2018 р.
10 ІІ міжнарода інтернет-конференція
«Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів»
Українська
Російська
Англійська
Відп.: к. пед. н., доц. Коломієць Наталя Андріївна,
Тел.:
+380974833393,
E-mail:
kolomiets_nauka@i.ua
25.10.
2018 р.
11 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Андрощук Людмила Михайлівна,
Тел.: +380678109298,
E-mail:
vizavi1974@ukr.net
15.03.
2018 р.
12 V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» Українська
Російська
Відп.: к. мист. Пиж’янова Наталія Володимирівна,
Тел.: +380681976977,
E-mail:
pyzhianova@gmail.com
22.03.
2018 р.
13 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» Українська
Російська
Відп.: д. п. н., проф. Демченко Ірина Іванівна,
Тел.: +380931408727,
E-mail: iirynadi67@gmail.com
29.03.
2018 р.
14 IX Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» Українська
Російська
Відп.: к. пед. н., доц. Медведєва Марія Олександрівна,
Тел.: +З80974З50З48,
E-mail: medvedeva-masha25@ukr.net
29.03.
2018 р.
15 Всеукраїнська конференція «Теоретико-методологічні засади вивчення англійської мови (партнерство школи і університету)» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Бондарук Яна Володимирівна,
Тел.: +З8096959З7З1,
E-mail:
bondaruk.yana @ukr.net
30.03.
2018 р.
16 Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» Українська
Російська
Відп.: к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна,
Тел.: +З80976188989,
Е-mail: ludaum@ukr.net
19.04.
2018 р.
17 Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку» Українська
Російська
Відп.: к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна,
Тел.: +З80976188989,
Е-mail: ludaum@ukr.net
19.04.
2018 р.
18 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. П’ясецька Наталія Анатоліївна,
Тел.: +З80967017666,
E-mail: n.pyasecka@gmail.com
19.04.
2018 р.
19 Всеукраїнська науково-практична конференція з Міжнародною участю «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Побірченко Олена Михайлівна,
Тел.: +З809З994З264,
E-mail: Pobirchenkoolena @gmail.com;
к. п. н., доц. Сирота Зоя Миколаївна,
Тел.: +380936481921,
Е-mail: zns.48@ukr.net
19.04.
2018 р.
20 Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Навчально-виховний процес початкової школи: досвід, проблеми, перспективи» Українська
Російська
Відп.: д. пед. н., проф. Комар Ольга Анатоліївна,
Тел.: +3800677555733,
E-mail: fakam110@ukr.net
19.04.
2018 р.
21 ІІ Всеукраїнські психологічні читання «Удосконалення професійної майстерності майбутніх психологів» Українська
Російська
Відп.: к. псих. н., доц. Шулдик Галина Олексіївна,
Тел.: +380671334930,
E-mail: shuldikgo@meta.ua; 
к. псих. н., доц. Данилевич Лариса Арсентівна,
Тел.: +380671334930,
E-mail: lar62ko@gmail.com
19.04.
2018 р.
22 Всеукраїнська науково-практична інтернет – конференція

«Здоров’я для всіх»

Українська
Російська
Відп.: викл. Танасійчук Юлія Миколаївна,
Тел.: +380978780117,
Е-mаіl: natalyag@i.ua
04.04.
2018 р.
23 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Історія науки ‒ майбутньому вчителеві ‒ 2018» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Годованюк Тетяна Леонідівна,
Тел.: +380937881001,
E-mail: Tgodovanyuk@ukr.net
19.04.
2018 р.
24 IV Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дослідження суспільних наук» Українська
Російська
Відп.: к. соц. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович,
Тел.: +380677422796,
E-mail: bal8@ukr.net
22.04.
2018 р.
25 XVІ Всеукраїнська студентська науково практична конференція «Особливості організації життєдіяльності дитини у сучасному дошкіллі» Українська
Російська
Відп.: викл. Чередник Анна Анатоліївна,
Тел.: +З80988896204, +380930081192,
Е-mail: anytaleo2507@gmail.com
24.04.
2018 р.
26 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи» Українська
Російська
Відп.: к. т. н., доц. Мельник Олексій Сергійович,
Тел.: +З8098654З9З9,
Е-mail: oleksiy.melnyk@udpu.edu.ua
25.04.
2018 р.
27 Всеукраїнська студентська конференція «Актуальні проблеми лінгвістики та лінгводидактики» Українська
Російська
Відп.: к. філол. н., доц. Коломієць Інна Іванівна,
Тел.: (04744) З-78-96; +380973416624,
Е-mail: ukrmova.metod@ukr.net
25.04.
2018 р.
28 ХІ Всеукраїнська студентська наукова конференція з міжнародною участю «Наука. Освіта. Молодь» Українська
Польська
Відп.: голова СНТ Маслюченко Юлія Анатоліївна,
Тел.: +380939300591,
E-mail: umaslucenko@gmail.com
26.04.
2018 р.
29 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» Українська
Російська
Відп.: д. п. н., доц. Муковіз Олексій Павлович,
Тел.: +З80965086З68,
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
27.04.
2018 р.
30 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Коломієць Наталія Андріївна,
Тел.: +З809748ЗЗЗ9З,
E-mail: conferens@i.ua
15.05.
2018 р.
31 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід формування особистості дошкільника» Українська
Російська
Відп.: д. п. н., проф. Кушнір Валентина Миколаївна,
Тел.: +З80991778412,
E-mail: valkushnir1@gmail.com
16.05.
2018 р.
32 II Всеукраїнська науково-практична конференція «Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Кравченко Оксана Олексіївна,
Тел.: +З80984216444,
Е-mail: Okskravchenko@ukr.net
17.05.
2018 р.
33 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінги» Українська
Російська
Відп.: к. псих. н., Харченко Надія Анатоліївна,
Тел.: +З80968185061,
Е-mail: kharchenkon.a @ukr.net; к. псих. н., доц.
Ольховецький Сергій Миколайович,
Тел.: +З809З8729750,
Е-mail: hova@ua.fm
31.05.
2018 р.
34 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Балдинюк Олена Дмитрівна,
Тел.: +З806796З1148,
Е-mail: Lenabaldyniuk@gmail.com
05.10.
2018 р.
35 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи». Українська
Російська
Відп.: д. п. н., доц. Муковіз Олексій Павлович,
Тел.: +З80965086З68,
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
11.10.
2018 р.
36 I Всеукраїнська науково-практична конференція «Пам’яті О.Р.Мазуркевича та К.П.Волинського» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., проф. Сивачук Наталія Петрівна,
Тел.: +З806747З5807,
E-mail: umanlab314@gmail.com
11.10.
2018 р.
37 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна,
Тел.: +З806З4699494,
E-mail: olga@maistruk.com
18.10.
2018 р.
38 VII Всеукраїнська наукова Інтернет- конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку психології в Україні» Українська
Російська
Відп.: к. псих. н., доц. Перепелюк Тетяна Дмитрівна,
Тел.: +З80988868768,
E-mail: perepeluk17@gmail.com;
викл. Філатова Тетяна Сергіївна
Тел.: +З809670ЗЗ258,
E-mail: tatjana_filatova@ukr.net
30.10.
2018 р.
39 ХІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Актуальні соціально-філософські проблеми сучасності» Українська
Російська
Відп.: к. соц. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович,
Тел.: +З80677422796,
E-mail: bal8@ukr.net
15.11.
2018 р.
40 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки дошкільних фахівців у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу» Українська
Російська
Відп.: д. п. н., проф. Іщенко Людмила Валентинівна, Тел.: +З806З8575474,
E-mail: liskra118@gmail.com
20.11.
2018 р.
41 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми підготовки сучасного педагога: теорія, історія, практика» Українська
Російська
Відп: к. п. н., доц. Бойченко Валентина Василівна,
Тел.: +380965714932,
E-mail: boichenko.v@gmail.com
22.11.
2018 р.
42 III Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи» Українська
Російська
Відп.: к. філол. н., доц. Ріднева Любов Юріївна,
Тел.: +380963356765,
Е-mаіl: ridneva@ukr.net
29.11.
2018 р.
43 Всеукраїнська науково-практична інтернат конференція присвячена Всесвітньому Дню боротьби зі СНІДом Українська
Російська
Відп.: викл. Танасійчук Юлія Миколаївна,
Тел.: +380978780117,
Е-mаіl: natalyag@i.ua
04.12.
2018 р.
44 Всеукраїнська науково-практична конференція «Козацькі читання пам’яті Володимира Кривошеї» Українська
Російська
Відп.: к. і. н., проф. Кривошея Ігор Іванович, Тел.: +380679020088,
Е-mаіl: Igorkryvosheia @gmail.com;
проф. Кривошея Ірина Іванівна,
Тел.: +380677508233,
Е-mаіl: iiivahnuk@i.ua
07.06.
2018 р.
45 Всеукраїнська науково-практична конференція «Християнські цінності в системі освіти: теорія, традиції, практика» Українська
Російська
Відп.: викл. Чучалін Олександр Петрович,
Тел.: +380936482100, +380681498350,
Е-mаіl: aleksandr02.1989@gmail.com;
к. іст. н., доц. Гордієнко Галина Миколаївна,
Тел.: +38097­1465052,
Е-mаіl: liskovets62@gmail.com
09.11.
2018 р.
46 Всеукраїнська інтернет-конференція «Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі» Українська
Російська
Відп.: к. п. н. Осадченко Тетяна Михайлівна,
Тел.: +3806805297З4,
Е-mаіl: osadchenko_tm@ukr.net
15.03.
2018 р.
47 Всеукраїнська науково-практична конференція «Революції: час змін (від Хмельниччини до Директорії)» Українська
Російська
Відп.: викл. Чучалін Олександр Петрович,
Тел.: +З809З6482100,
Е-mаіl: aleksandr02.1989@gmail.com
18.05.
2018 р.
48 Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта» (з міжнародною участю) Українська
Російська
Відп.: д. п. н., проф. Браславська Оксана Володимирівна,
Е-mаіl: natalyag@i.ua;
викл. Черненко Тетяна Миколаївна,
Тел.: +З809З558З844,
Е-mаіl: tanyakop@bigmir.net
19.04.
2018 р.
49 Всеукраїнська заочна студентська конференція «Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітній школі» Українська
Російська
Відп.: д. п. н., доц. Муковіз Олексій Павлович,
Тел.: +З80965086З68,
Е-mail: kaf.tpn@gmail.com
23.02.
2018 р.
50 Всеукраїнська науково-практична конференція «Археологічні читання пам’яті видатного вченого-археолога В.О. Круца» Українська
Російська
Відп.: д. і. н., проф. Біляєва Світлана Олександрівна, Тел.: +З806ЗЗ897052,
E-mail: svitbil@ukr.net
23.11.
2018 р.
51 IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін» Українська
Російська
Відп.: к. псих. н., доц. Діхтяренко Світлана Юріївна, Тел.: +380931470018,
E-mail: sadova32bb @gmail.com;
д. псих. н., проф. Сафін Олександр Джамільович, Тел.: +380687693389,
E-mail: 245440ss@gmail.com
19.02.
2018 р.
52 Регіональна науково-практична конференція «Формування професіоналізму фахівця у системі дошкільної освіти» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Залізняк Алла Миколаївна,
Тел.: +380930762802,
E-mail: zalsznyak@i.ua
20.03.
2018 р.
53 Студентська наукова конференція «Весна 1648 року в Україні (З нагоди 370-річчя Української національної революції середини XVII ст.)» Українська
Російська
Відп.: викл. Чучалін Олександр Петрович,
Тел.: +З809З6482100,
Е-mаіl: aleksandr02.1989@gmail.com
01.03.
2018 р.
54 Студентська науково-практична конференція «Видатні жінки в історії України» Українська
Російська
Відп.: к. п. н., доц. Заєць Світлана Сергіївна,
Тел.: +380637897756,
E-mail: zayetssvetas@gmail.com
21.03.
2018 р.
55 Історико-біографічна конференція «Уманщина в іменах» Українська
Російська
Відп.: викл. Чучалін Олександр Петрович,
Тел.: +З809З6482100,
Е-mаіl: aleksandr02.1989@gmail.com
27.03.
2018 р.
56 Одинадцяті Уманські краєзнавчі читання Історико-біографічна конференція «Уманщина в іменах» Українська
Російська
Відп.: викл. Чучалін Олександр Петрович,
Тел.: +З809З6482100,
Е-mаіl: aleksandr02.1989@gmail.com
23.10.
2018 р.