Семінари – 2018

№ п\п Назва семінару, що відповідає проблематиці заходу (учасники заходу: викладачі, молоді науковці, студенти) Інформаційний лист Відповідальна особа Термін проведення (число, місяць, рік)
1 2 3 4 5
1 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Взаємодія школи і сім’ї як пріоритетний напрям діяльності навчального закладу» Українська Відп.: к. п. н., Резніченко Ірина Геннадіївна,
Тел.: +380967741717,
E-mail: rig.ua@ukr.net
18.01.2018 р.
2 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури» Українська Відп.: к. філол. н., доц. Січкар Світлана Анатоліївна, Тел.: +380676849409,
E-mail: praktmov.k@gmail.com
02.02.2018 р.
3 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Методика розв’язання педагогічних ситуацій» Українська Відп., д. п. н., проф. Осадченко Інна Іванівна, Тел.: +380965592159,
E-mail: osadchenkomna1@gmail.com
09.02.2018 р.
4 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини» Українська Відп.: к. п. н., доц. Ткачук Лариса Василівна,
Тел.: +380679090906,
E-mail: larysa.tkachuk.20n@gmail.com
15.02.2018 р.
5 VII Всеукраїнський науково-практичний семінар «Особливості діяльності психолога в сучасних умовах» Українська Відп.: к. псих. н., доц. Вахоцька Ірина Олександрівна,
Тел.: +380501887492,
E-mail: vahocka.irina@gmail.com;
к. псих. н., доц. Якимчук Ірина Павлівна,
Тел.: +380969635839,
E-mail: lrinayakimchuk70@gmail.com
29.03.2018 р.
6 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні тенденції статевої освіти учнів: традиції і сучасність» Українська Канд. пед. н.,  Савченко Наталя Володимирівна,
Тел.: +380636117639,
E-mail: savchenko.nat13@gmail.com
20.04.2018 р.
7 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» Українська Відп.: к. п. н., доц. Албул Ірина Володимирівна,
Тел.: +380680169551,
Е-mail: alirvol@i.ua
26.04.2018 р.
8 Всеукраїнський науково-практичний семінар з Міжнародною участю «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» Українська Відп.: к. п. н., доц. Кремешна Тетяна Іванівна,
Тел.: +380935538432,
E-mail: kafedra-iv@meta.ua
16.05.2018 р.
9 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика» Українська Відп.:  д. п. н., проф. Кірдан Олена Леонідівна,
Тел.: +380963111580,
E-mail: kirdanolena@ukr.net
22.05.2018 р.
18 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Пошуки шляхів вдосконалення підготовки вчителя історії» Українська Відп.: к. п. н., доц. Возна Зоя Олександрівна,
Тел.: +380968495481,
E-mail: bal8@ukr.net
25.05.2018 р.
10 ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Соціально-психологічна підтримка професійного становлення молоді у науковій діяльності» Українська Відп.: к. п. н. Ісаченко Вікторія Павлівна,
Тел.: +380970895551,
E-mail: viki.isachenko@gmail.com
27.09.2018 р.
11 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського» в контексті реформування сучасної школи Українська Відп.: к. п. н., доц. Ткачук Лариса Василівна,
Тел.: +З80679090906,
E-mail: larysa.tkachuk.2011@gmail.com
27.09.2018 р.
12 Всеукраїнський науково-практичний семінар-тренінг «Створення психодидактичного освітнього середовища: досвід, проблеми, перспективи» Українська Відп.: д. пед. н., проф. Осадченко Інна Іванівна,
Тел.: +З80965592159,
E-mail: osadchenkoinna1@gmail.com
06.10.2018 р.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проектування систем школи: проблеми та досвід» Українська Відп.: викл. Проценко Оксана Володимирівна,
Тел.: +З80988845748,
E-mail: vika-S4.ru@mail.ru
17.10.2018 р.
14 Всеукраїнський науково-методичний інтернет-семінар «Молодь, освіта, наука та мистецтво» Українська Відп.: к. п. н., Куценко Сергій Миколайович
Тел.: +З809З188З545,
E-mail: tango8@ukr.net
22.11.2018 р.
15 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Ціннісна парадигма вибору майбутньої професії» Українська Відп.: к. п. н., Ткачук Мирослава Михайлівна,
Тел.: +380988700379,
E-mail: vika-S4.ru@mail.ru
25.10.2018 р.
1 Регіональний науково-методичний семінар «Нестандартний урок у початковій школі: особливості організації» Українська Відп.: к. п. н., Лоюк Оксана Вікторівна,
Тел.: +380967374301,
E-mail: fakam110@ukr.net
08.02.2018 р.
2 Регіональний науково-методичний семінар «Хмарні технології як засіб діагностики навчання» Українська Відп.: к. п. н., Шкуренко Олександра Вікторівна,
Тел.: +380668211184,
E-mail: Emaikaleksandritta7@gmail.com
21.02.2018 р.
3 Регіональний науково-методичний семінар «Етимологічна робота зі словом на основі розвитку інтересу до вивчення української мови» Українська Відп.: к. п. н., доц. Торчинська Тамара Анатоліївна,
Тел.: +380983380766,
E-mail: fakam110@ukr.net
12.03.2018 р.
4 Регіональний науково-практичний семінар «Творче мислення як основа розвитку креативності майбутнього вчителя музичного мистецтва» Українська Відп.: к. п. н., доц. Козій Ольга Михайлівна,
Тел.: +380636344957,
E-mail: olgakozii19 @gmail.com
14.03.2018 р.
5 Регіональний науково-практичний семінар «Формування професійних компетентностей вчителів в умовах реформування освіти» Українська Відп.: к. п. н., доц. Добридень Алла Володимирівна,
Тел.: +380673659117,
E-mail: аlladobruden@gmail.com
14.03.2018 р.
6 Регіональний науково-практичний семінар «Основні напрями музичного виховання у світових навчально-педагогічних системах ХХ і початку XXI століть» Українська Відп.: к. п. н., доц. Гусак Владислав Анатолійович,
Тел.: +380939684289,
E-mail: veravera@meta.ua
19.03.2018 р.
7 Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до організації економічного виховання дітей в дошкільних освітніх закладах» Українська Відп.: к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна
Тел.: +380634699494,
E-mail: olga@maistruk.com
22.03.2018 р.
8 Регіональний науково-методичний семінар «Підготовка майбутніх учителів до застосування комп’ютерних навчальних (авторських) програм на уроках з навчальної дисципліни «Я у світі»» Українська Відп.: к. п. н., доц. Кравчук Оксана Володимирівна,
Тел.: +380632231257,
E-mail: fakam110@ukr.net
22.03.2018 р.
9 Регіональний науково-методичний семінар «Особистісно-орієнтоване навчання на уроках української літератури» Українська Відп.: к. п. н., доц. Пархета Любов Петрівна,
Тел.: +380968087704,
E-mail: Lubovparheta @ukr.net
26.03.2018 р.
10 Регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в початковій школі в контексті реалізації концепції Нової української школи» Українська Відп.: к. п. н., проф. Коберник Галина Іванівна,
Тел.: +380679984564,
E-mail: kaf.tpn@gmail.com
28.03.2018 р.
11 Регіональний науково-практичний семінар «Упровадження проектної технології в процес навчання іноземної мови у початковій школі» Українська Відп.: к. п. н., Гарачук Тетяна Володимирівна,
Тел.: +380969011661,
E-mail: fakam110@ukr.net
04.04.2018 р.
12 Регіональний науково-методичний семінар «Народне мистецтво Уманщини: знак, символ, текст-джерело» Українська Відп.: к. п. н., доц. Мамчур Наталя Сергіївна,
Тел.: +380984424400,
E-mail: mamchur-n-g@ukr.net
05.04.2018 р.
13 Регіональний науково-практичний семінар «Управління соціальною роботою» Українська Відп.: к. п. н., Левченко Наталія Володимирівна,
Тел.: +380969257939,
E-mail: n.levchenkod@gmail.com,
12.04.2018 р.
14 Регіональний науково-практичний семінар «Постать Миколи Мозгового у становленні української естрадної пісні» Українська Відп.: викл. Купчик Валентин Анатолійович,
Тел.: +380939686472,
E-mail: valentyn.kupchyk@ukr.net
13.04.2018 р.
15 Регіональний науково-методичний семінар «Застосування проектної технології навчання в освітньому процесі початкової школи» Українська Відп.: к. п. н., доц. Грітченко Тетяна Яківна,
Тел.: +380937567490,
E-mail: fakam110@ukr.net
19.04.2018 р.
16 Регіональний науково-практичний семінар «Виховання творчої особистості учня у сучасному освітньому середовищі» Українська Відп.: к. п. н., Дзюбенко Ірина Анатоліївна,
Тел.: +380974833393,
E-mail: dzubenko_i@ukr.net
19.04.2018 р.
17 Регіональний науково-практичний семінар «Особливості навчання вокальної майстерності» Українська Відп.: к. п. н., доц. Волошин Петро Миколайович,
Тел.: +380637893314,
E-mail: voloshyn_pm@ukr.net
25.04.2018 р.
18 Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування здорової особистості дитини дошкільного віку в процесі взаємодії ДНЗ і сім’ї» Українська Відп.: к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна,
Тел.:  +380634699494,
E-mail: olga@maistruk.com
26.04.2018 р.
19 Регіональний науково-методичний семінар «Формування мовно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи» Українська Відп.: к. п. н., доц. Роєнко Людмила Миколаївна,
Тел.: +380982453816,
E-mail: fakam110@ukr.net
03.05.2018 р.
20 Регіональний науково-методичний семінар «Збирацька робота та Любов до Слова Євгенії Ярошинської (до 150- річчя Є.Ярошинської)» Українська Відп.: к. філол. наук, доц. Козинський Леонід Володимирович,
Тел.: +380952860710,
E-mail: l.kozynsky @gmail.com;
к. філол н, доц. Лопушан Тетяна Володимирівна,
Тел.: +380509233731,
E-mail: voitrom@ukr.net
11.05.2018 р.
21 Регіональний науково-практичний семінар «П. Демуцький: педагог та митець» Українська Відп.: к. мист. Пиж’янова Наталія Володимирівна
Тел.:  +380681976977,
E-mail: pyzhianova@gmail.com
15.05.2018 р.
22 Регіональний науково-методичний семінар «Підготовка майбутніх учителів до розвитку критичного мислення на уроках математики» Українська Відп.: к. п. н., доц. Шевчук Ірина Василівна,
Тел.: +380507093634,
E-mail: fakam110@ukr.net
15.05.2018 р.
23 Регіональний науково-методичний семінар «Інформатизація початкової школи: теорія, досвід, проблеми» Українська Відп.: викл. Щербак Олександр Валерійович,
Тел.: +380686285349,
E-mail: kaf.tpn@gmail.com
18.05.2018 р.
24 Регіональний науково-методичний семінар «Відповідальне і безпечне використання інтернету в навчальній діяльності студентів» Українська Відп.: д. п. н., проф. Комар Ольга Анатоліївна,
Тел.: +380677555733,
E-mail: fakam110@ukr.net
25.05.2018 р.
25 Регіональний науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування позитивного іміджу керівників державних соціально-психологічних служб» Українська Відп.: к. п. н., Левченко Наталія Володимирівна,
Тел.: +380969257939,
E-mail: n.levchenkod@gmail.com,
22.06.2018 р.
26 V регіональний круглий стіл «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» Українська Відп.: к. п. н., доц. Бондаренко Галина Василівна,
Тел.: +380985887970,
E-mail: bondarenkohv@gmail.com
26.09.2018 р.
27 Регіональний науково-практичний семінар «Психолінгвістика в сучасному світі» Українська Відп.: к. п. н., доц. Мельникова Ольга Миколаївна,
Тел.: +380634699494,
E-mail: olga@maistruk.com
27.09.2018 р.
28 Регіональний науково-практичний семінар «Просвітницько-педагогічна робота з батьками, які мають дітей з інвалідністю» Українська Відп.: викл. Дичок Таїсія Петрівна,
Тел.: +380969276480,
E-mail: taya5petrovna@gmail.com
17.10.2018 р.
29 Регіональний науково-практичний семінар «Соціальна робота з військовослужбовцями та членами їх сімей» Українська Відп.: к. п. н., Бойко Ольга Миколаївна,
Тел.: +380982540401,
E-mail: olga.boyko.uman @gmail.com;  
к. п. н., Ісаченко Вікторія Павлівна,
Тел.: +380970895551,
E-mail: viki.isachenko@gmail.com
08.11.2018 р.
30 Регіональний науково-практичний семінар «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі» Українська Відп.: к. п. н., доц. Бегас Людмила Дмитрівна,
Тел.: +З80972701798,
Е-mail: begasld@ukr.net
14.11.2018 р.
31 Регіональний науково-практичний семінар «Виховання доброзичливих стосунків у дітей в груповій взаємодії» Українська Відп.: к. п. н., доц. Mельникова Ольга Mиколаївна,
Тел.: +З806З4699494,
Е-mail: olga@maistruk.com
15.11.2018 р.
32 Регіональний науково-практичний семінар «Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи» Українська Відп.: к. п. н., доц. Перфільєва Mайя Володимирівна,
Тел.: +З806З6720177,
Е-mail: mayya.perfilieva@ukr.net
03.12.2018 р.
1 Науково-методичний семінар «Формування наскрізних умінь та ціннісних ставлень в учнів та студентів при вивчені біології та природознавства» Українська Відп.: ст. викл. Небикова Тетяна Андріївна,
Тел.: +380975358304,
Е-mail: tania.nebykova@gmail.com
17.01.2018 р.
2 Науково-методичний семінар «Антропогенні ландшафти Центральної України» Українська Відп.: к. геогр. н., доц. Кравцова Ірина Віталіївна,
Тел.: +380679186929,
E-mail: irinakravzova@gmail.com
30.01.2018 р.
3 Науково-практичний семінар «Сучасний стан готельно-ресторанної справи в регіоні» Українська Відп.: викл. Литвин Оксана Вікторівна,
Тел.: +380972715078,
E-mail: okslit79@ukr.net
15.02.2018 р.
4 Науково-практичний семінар: «Подолання стресової ситуації у студентів ВНЗ» Українська Відп.: к. псих. н. Міщенко Марина Сергіївна,
Тел.: +380966258595,
E-mail: Marinamishch@mail.ru;
к. псих. н., доц. Якимчук Ірина Павлівна,
Тел.: +380969635839,
E-mail: irinayakimchuk70@gmail.com
20.02.2018 р.
5 Науковий семінар «Розвиток релігійного туризму на Уманщині» Українська Відп.: к. п. н., доц. Максютов Андрій Олексійович,
Тел.: +380964810341,
Е-mail: andrei-maksytov@mail.ru
22.02.2018 р.
6 Науково-практичний семінар: «Інноваційні педагогічні технології в контексті реалізації компетентнісного підходу в освіті» Українська Відп: к. пед. н, доц. Бойченко Валентина Василівна,
Тел.: +380965714932,
Е-mail: boichenko.v @gmail.com
27.02.2018 р.
7 Науково-практичний семінар «Роль маркетингу в розвитку підприємницької діяльності» Українська Відп.: к. е. н., доц. Бондарук Ігор Сергійович,
Тел.: +380984242706;  
викл. Автомеєнко Артем Андрійович,
Тел.: +380985080399,
Е-mail: Automeenko@gmail.com
28.02.2018 р.
8 Науково-методичний семінар «Використання інформаційних технологій для розробки електронних підручників» Українська Відп.: к. п. н., доц. Жмуд Оксана Василівна,
Тел.: +380977128554,
Е-mail: o.v.zhmud @gmail.com;
викл. Паршукова Леся Миколаївна,
Тел.: +380683936372,  
Е-mail: plm77@ukr.net
28.02.2018 р.
9 Науково-практичний семінар «Правові основи діяльності органів місцевого самоврядування» Українська Відп.: к. соц. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович,
Тел.: +380677422796,
E-mail: bal8@ukr.net
01.03.2018 р.
10 Науково-практичний семінар «Сучасний стан і проблеми розвитку страхового ринку України» Українська Відп.: к. е. н., доц. Чвертко Людмила Андріївна,
Тел.: +380976188989;
викл. Корнієнко Тетяна Олександрівна,
Тел.: +380961827085,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
13.03.2018 р.
11 Науково-методичний семінар «Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем» Українська Відп.: к. геогр. н., доц. Лаврик Олександр Дмитрович,
Тел.: +380974908032,
E-mail: slavrik1979@gmail.com
18.03.2018 р.
12 Науково-практичний семінар: «Особистісна тривожність та саморегуляція студентів в стресових ситуаціях» Українська Відп.: к. псих. н., доц. Перепелюк Тетяна Дмитрівна, Тел.: +380988868768,
E-mail: perepeluk17 @gmail.com;
к. псих. н., Харченко Надія Анатоліївна,
Тел.: +380968185061,
E-mail: kharchenkon.a @ukr.net;
к. псих. н., доц. Ольховецький Сергій Миколайович,
Тел.: +380938729750,
E-mail:  hova@ua.fm
20.03.2018 р.
13 Науково-практичний семінар «Актуальні методи соціальної роботи» Українська Відп.: к. п. н., Гончар Інна Григорівна,
Тел.: +380979971875,
E-mail: Gigonchar@gmail.com
21.03.2018 р.
14 Майстер-клас «Печа-Куча ‒ ефективна форма представлення навчальних досягнень студентів» Українська Відп. к. пед. н., доц. Бондаренко Тетяна Володимирівна,
Тел.: +380975152728,
Е-mail: tanyabond2006@gmail.com
21.03.2018 р.
15 Науково-методичний семінар приурочений до міжнародного Дня водних ресурсів «Управління та охорона водних ресурсів» Українська Відп.: к. п. н., Задорожна Олена Михайлівна,
Тел.: +380966156072,
Е-mail: pgf.udpu@gmaii.com
23.03.2018 р.
16 Науково-методичний семінар «Сучасні підходи до методу проектів та його місце в навчальному процесі» Українська Відп.: к. п .н., доц., Запорожець Леся Миколаївна, Тел.: +380997111690,
Е-mail: lesyaliv@ukr.net
27.03.2018 р.
17 Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування» Українська Відп.: д.е.н, проф., Чирва Ольга Григорівна
Тел.: +380688190065,
E-mail: olga.bovkun @ukr.net;
к.е.н, доц., Подзігун Світлана Миколаївна,
Тел.: +380977225057
29.03.2018 р.
19 Науково-методичний семінар «Випереджувальне навчання з географії як необхідна умова для формування предметних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів» Українська Відп.: викл. Герасименко Оксана Володимирівна,
Тел.: +380975251750,
E-mail: oksana_gerasimenko@ukr.net
03.04.2018 р.
20 Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми роботи працівників служб із неповнолітніми: соціальні та психологічні аспекти» Українська Відп.: к. п. н., викл. Матрос Ольга Олександрівна,
Тел.: +380988700379,
E-mail: Oljmatros@gmail.com
04.04.2018 р.
21 Науково-практичний семінар «Перспективи розвитку індустрії гостинності Уманщини Українська Відп.: к. е .н., доц. Поворознюк Інна Миколаївна,
Тел.: +380679156488,
E-mail: inna-173@ukr.net
05.04.2018 р.
22 Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку теорії і методики виховання» Українська Відп.: викл. Проценко Оксана Володимирівна,
Тел.: +380988845748,
E-mail: vika-94.ru@mail.ru
18.04.2018 р.
23 Науково-практичний семінар «Сучасні реалії та проблемні аспекти розвитку місцевих фінансів» Українська Відп.: к. е. н., доц. Білошкурський Микола Васильович,
Тел.: +380679489580;
викл. Станіславчук Наталія Олександрівна,
Тел.: +380984283464,
E-mail:  kaffinancy@udpu.edu.ua
25.04.2018 р.
24 Науково-практичний семінар «Актуальні питання сучасної біологічної науки в системі освіти» Українська Відп.: ст. викл. Небикова Тетяна Андріївна,
Тел.: +380975358304,
Е-mail: tania.nebykova@gmail.com
25.04.2018 р.
25 Науково-методичний семінар приурочений до 31-ї річниці від дня аварії на Чорнобильській АЕС. «Чорнобильський слід на землі, в долонях, у думах, серцях» Українська Відп.: к. б. н., Гнатюк Наталія Олександрівна,  
Тел.: +380977210876,
E-mail: pgf.udpu@gmail.com
26.04.2018 р.
26 Науково-практичний семінар «Вивчення студентами під час навчальних (польових) практик антропогенних форм рельєфу» Українська Відп.: к. геогр. н., доц. Ситник Олексій Іванович,
Тел.: +30987324118,
E-mail: sytnykuman@gmail.com
27.04.2018 р.
27 Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку грошово-кредитної сфери в Україні» Українська Відп.: д. е. н., доц. Курмаєв Петро Юрійович,
Тел.: +380681976974;
к. е. н., викл. Стойка Сергій Олександрович,
Тел.: +380977240204;
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
15.05.2018 р.
28 Науково-практичний семінар «Проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України в контексті глобалізації» Українська Відп.: к. е. н., доц. Мельник В’ячеслав Вікторович,  
Тел.: +380982755976,
E-mail: 73vmelnik@gmail.com.
23.05.2018 р.
29 Науково-методичний семінар «Інформатизація сучасної вищої географічної освіти (компетентнісний аспект)» Українська Відп.: к. п. н., викл. Макаревич Ілона Миколаївна,  
Тел.: +30935458517,  
E-mail:  
makarevich-ilona@ukr.net
23.05.2018 р.
30 Науково-практичний семінар «Основні екологічні проблеми Черкащини та шляхи їх подолання» Українська Відп.: викл. Подзерей Роман Вікторович,  
Тел.: +380935578030,  
E-mail: podzerej@rambler.ru
25.05.2018 р.
31 VII науково-методичний семінар «Права дитини: від витоків до сьогодення» Українська Відп.: к. п. н., доц. Бондаренко Галина Василівна,
Тел.: +380985887970,
E-mail:  bondarenkohv@gmail.com
30.05.2018 р.
32 Науково-практичний семінар «Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні роботи» Українська Відп.: к. псих. н., доц. Шулдик Галина Олексіївна,
Тел.: +380671334930,
E-mail: shuldikgo@meta.ua;
викл. Радзівіл Катерина Павлівна
Тел.: +3809645442627,
E-mail:  rkp83@ukr.net
20.09.2018 р.
33 Науково-практичний семінар «Сучасний стан та перспективи розвитку туристичних маршрутів Уманщини» Українська Відп.: к. е. н., доц. Слатвінська Леся Анатоліївна,
Тел.: +380963595571,
E-mail: slatvinska8888@ukr.net
26.09.2018 р.
34 Науково-практичний семінар «Організація навчальної та науково-дослідної діяльності студентів природничо-географічного факультету» Українська Відп.: к. п. н., ст. викл. Люленко Світлана Олександрівна,  
Тел.: +380977594857,  
E-mail: lulencoso@gmail.com
26.09.2018 р.
35 Науково-практичний семінар «Гармонізація бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами обліку» Українська Відп.: к. е. н., доц. Дем’янишина Олеся Анатоліївна,
Тел.: +380679549221;
к. е. н., ст. викл. Бержанір Інна Анатоліївна,
Тел.: +380680530645,
E-mail: kaffinancy @udpu.edu.ua
11.10.2018 р.
36 Науково-практичний семінар «Вплив діяльності громадських організацій м. Умані на формування громадянського суспільства» Українська Відп.: к. соц. н., доц. Бержанір Анатолій Леонідович,  
Тел.: +З80677422796,  
Е-mail: bal8@ukr.net
17.10.2018 р.
37 Науково-практичний семінар «Мотиваційні тренінги» Українська Відп.: викл. Лівандовська Інна Антонівна,
Тел.: +З809З0565097,
Е-mail: inna-lavanda@outlook.com;
викладач Філатова Тетяна Сергіївна,
Тел.: +З809670ЗЗ258,
Е-mail: taltjanafilatova@ukr.net
23.10.2018 р.
38 Науково-практичний семінар «Маркетинг в системі управління підприємством» Українська Відп.: к. е. н, доц. Подзігун Світлана Миколаївна,
Тел.: +З80977225057,
Е-mail: Spodzigun@ukr.net;
викл. Гарматюк Олена Валентинівна,
Тел.: +З809798З1780,
Е-mail: garmatiuk85@gmail.com
25.10.2018 р.
39 Науково-практичний семінар «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки» Українська Відп.: к. е. н., доц. Гарник Олена Анатоліївна,  
Тел.: +З80678906096,
Е-mail: garnukelena@ukr.net.
30.10.2018 р.
40 Науково-практичний семінар «Сучасна парадигма фінансового менеджменту» Українська Відп.: к. е. н., доц. Білошкурський Микола Васильович,
Тел.: +380679489580;
к. е. н., доц. Вінницька Оксана Анатоліївна,
Тел.: +380968087233,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
07.11.2018 р.
41 Науково-практичний семінар «Основні напрями функціонування та розвитку туристичної індустрії» Українська Відп.: к. е. н., доц. Кирилюк Ірина Миколаївна,
Тел.: +380974872048,  
E-mail:  irinakurul@ukr.net
15.11.2018 р.
42 Науково-практичний семінар «Психокорекція проблем спілкування учнівської молоді» Українська Відп.: к. псих. н., доц. Вахоцька Ірина Олександрівна,
Тел.: +З80501887492,
E-mail: vahocka.irina@gmail.com
к. псих. н., Шеленкова Наталія Леонідівна,
Тел.: +З809З9259020,
E-mail:  shelenkovanata@ukr.net
20.11.2018 р.
43 Науково-практичний семінар «Стан та тенденції розвитку аграрного сектора економіки» Українська Відп.: к. е. н., доц. Кірдан Олександр Петрович,  
Тел.: +З80677470040,
к. е. н., доц. Стойка Віталій Олександрович,
Тел.: +З80974801959.
E-mail: esetua2@ukr.net
29.11.2018 р.
44 Науково-методичний семінар «Пошуки шляхів вдосконалення підготовки вчителя історії» Українська Відп.: к. п. н., доц. Возна Зоя Олександрівна,
Тел.: +380968495481,
E-mail: bal8@ukr.net
30.11.2018 р.
45 Науково-практичний семінар «Заходи щодо запобігання економічних зловживань у підприємницькій діяльності» Українська Відп.: к. е. н., доц. Слатвінський Максим Анатолійович,
Тел.:  +З8096З9022З9;
к. е. н., доц. Демченко Тетяна Анатоліївна,
Тел.: +З8097ЗЗ84550,
E-mail: kaffinancy@udpu.edu.ua
06.12.2018 р.
46 Науково-практичний семінар «Використання ІКТ технологій у професійній діяльності майбутнього вчителя біології» Українська Відп.: к. п. н., ст. викл. Люленко Світлана Олександрівна,  
Тел.: +380977594857,
E-mail: Lulencoso@gmail.com
19.12.2018 р.
47 Науково-практичний семінар «Розв’язання олімпіадних задач з хімії (9-11 класи)» Українська Відп.: к. х. н., доц. Галушко Сергій Миколайович,
Тел.: +380963829575,
E-mail: galushkosergey@bigmir.net
21.12.2018 р.
48 Науково-практичний семінар «Хімічні речовини в побуті» Українська Відп.: викл. Татарнікова Наталія Олегівна,
Тел.: +380988312604,  
E-mail: pgf.udpu@gmail.com
27.12.2018 р.